Удължават сроковете за подаване на годишните финансови отчети и декларациите на фирмите

Back
PMSolutions > Новини  > Удължават сроковете за подаване на годишните финансови отчети и декларациите на фирмите

Удължават сроковете за подаване на годишните финансови отчети и декларациите на фирмите

Приетият от Народното събрание Закон за мерките и действията по време на извънредното положение, обявено с решение на Народното събрание от 13 Март 2020 г., обнародван в Държавен вестник, брой 28 от 24 Март 2020 година, предвижда промени в сроковете свързани с годишното счетоводно приключване на 2019 година.

Срокът за подаване на годишната данъчна декларация за 2019 г., с която се декларират видът и размерът на авансовите вноски за текущата година е до 30 Юни 2020 г. Със Закона се удължава срокът за подаване в Агенция по вписванията на годишните финансови отчети и доклади за дейността до 30 Септември 2020 г.

Срокът за подаване на декларации при липса на дейност на фирмата също се удължава с три месеца, до 30 Юни 2020 година.

За фирмите, които все още не са подали годишната си данъчна декларация за 2019 г., срокът остава 15 Април, като трябва да се попълни само частта от нея, в която се декларират авансовите вноски за 2020 година. Предприятията, които дължат авансови вноски по корпоративния данък и които до влизането в сила на извънредното положение вече са подали годишни данъчни декларации за 2019 г., в които са посочили прогнозни печалби за 2020 г., ще могат да направят корекции до 15 Април и след това чрез декларация по чл. 88 от ЗКПО.

Удължава се срокът за подаване на годишни данъчни декларации и за плащане на данък по Закона за данъците върху доходите на физически лица само за лицата, които са търговци по смисъла на Търговския закон, включително за еднолични търговци и регистрирани земеделски стопани, до 30 Юни 2020 г. Срокът за ползване на отстъпка в размер на 5% от дължимия данък за тях се удължава до 31 Май 2020 г.

За останалите физически лица сроковете по Закона за данъците върху доходите на физически лица остават непроменени – годишните данъчни декларации по чл. 50 от ЗДДФЛ се подават до 30 Април 2020 г., а отстъпка в размер на 5% от дължимия данък се ползва при електронно подаване на декларацията и плащане на данъка до 31 Март 2020 г.

В Пи Ем Солюшънс имаме опит и предлагаме дистанционно счетоводно обслужване на всички наши клиенти, независимо дали се намирате в София или в друг град. Този начин на работа е особено ефективен и предпочитан по време на въведеното извънредно положение в страната.

Повече за начина, по който работим в Пи Ем Солюшънс ЕООД и изнесените услуги за мобилно счетоводство, които предлагаме можете да намерите в сайта ни на следните линкове: Счетоводни усулги, Пейрол и Консултантски услуги. Предлагаме и услуги също и за попълване и подаване на Годишни данъчни декларации на юридически и физически лица.

Екипът ни в Пи Ем Солюшънс ЕООД остава на разположение, бъдете здрави и останете вкъщи.

***

Следете и нашата секция Новини за актуални коментари по въпроси на финансовото и управленското счетоводство за бизнеса.

За връзка с нас:

Телефон +359 888 51 15 95
+359 887 43 44 74
Имейл office@pmsolutions-bg.com
Facebook: https://www.facebook.com/pmsolutionsbg/