Годишни данъчни декларации

Back
PMSolutions > Счетоводни услуги > Годишни данъчни декларации

ГОДИШНИ ДАНЪЧНИ ДЕКЛАРАЦИИ

Гoдишнoто счетоводно пpиключвaнe и подаването на годишна данъчна декларация са зaдължитeлнa чacт oт финансово-счетоводната дейност нa вcяка фиpмa. Съгласно задължителното изискване на Закона за корпоративно подоходно облагане (ЗКПО), всяко регистрирано юридическо лице на територията на България е задължено да подаде годишна данъчна декларация и финансов отчет за дейността си от изминалата година, не по-късно от 31 Март на следващата.

Нашият екип в Пи Ем Солюшънс предоставя пълния пакет услуги, свързани с изготвянето и подаването на данъчни декларации на юридически и физически лица, местни и чуждестранни граждани, който включва:

Изготвяне на годишни данъчни декларации за физически лица по ЗДДФЛ;

Изготвяне на годишни данъчни декларации за юридически лица по ЗКПО;

Изготвяне и представяне на годишни финансови отчети за фирми;

Изготвяне и представяне на годишни статистически форми за Националния статистически институт (НСИ).

Услугите ни са подходящи както за стартиращ, така и за развит бизнес на малки предприятия.

Изготвянето на годишна данъчна декларация по ЗДДФЛ се предлага като индивидуална услуга и може де не е обвързано с обслужване на техните юридически лица.