Счетоводно обслужване на фирми

Back
PMSolutions > Счетоводни услуги > Счетоводно обслужване на фирми

СЧЕТОВОДНО ОБСЛУЖВАНЕ НА ФИРМИ

Аутсорсингът на финансово-счетоводните дейности (изнасяне на счетоводството към специализирана счетоводна къща) е изключително подходящ за фирми, които не разполагат със свой счетоводен персонал или с финансов ресурс за наемане и поддръжката му. Този процес не само премахва едно от най-големите главоболия, свързани с управлението на счетоводните дела, но и предлага множество предимства:

Максимално да се фокусирате върху съществените приоритети за Вашия бизнес. Спестявате време за избор и управление на нови служители в един вътрешен счетоводен отдел, както и за специфичната професионална експертиза;

Разчитате на професионализма на екип в специализирана счетоводна фирма. Нашите специалисти са не само амбициозни, мотивирани и висококвалифицирани в областта на счетоводството и на данъчното законодателство, но и със сериозни познания и опит, тъй като се сблъскват с множество казуси в работата си за повече от един клиент или проект;

С подаване на навременна информация, както и с предлаганите от нас консултации, ние се грижим за оптимизиране и спестяване на данъци и разходи, изцяло съобразени с българското данъчно законодателство;

Разчитате на професионализъм, партньорство и пълна конфиденциалност от страна на екипа на Пи Ем Солюшънс.

Счетоводната практика и опитен екип на компания Пи Ем Солюшънс обхващат целия процес необходим за осигуряване на финансово и управленско счетоводство за всеки наш клиент.

Предлаганите от нас услуги включват изброените по-долу дейности, като могат да бъдат договорени за Вашия бизнес, както на абонаментен принцип (аутсорсинг), така и еднократно:

Текущо счетоводно отчитане на стопанската дейност на фирмата. Обработка, обобщение и анализ на счетоводната информация, посредством автоматизирана система за счетоводно отчитане, адаптирана към конкретните изисквания на текущата дейност на нашите клиенти;

Съставяне на предвидените в действащата нормативна база счетоводни отчети (месечни - ДДС, тримесечни, годишни и други) и съответните справки към тях, както и тяхната защита пред официалните финансови и данъчни органи в страната;

Съставяне и подаване на отчети в Националния Статистически Институт (НСИ);

Изготвяне на данъчни декларации;

Извършване на независим финансов одит от регистриран одитор;

Текущи финансови и счетоводни консултации;

Предоставяне на индивидуални данъчни консултации;

Подаване на информация за дейността на фирмата в БНБ.

При упълномощаване от страна на клиента, ние представляваме неговата фирма пред официалните органи, в случай на извършване на финансови и данъчни ревизии, като поемаме дейностите, свързани с даване на експертни заключения, изготвяне на възражения за обжалване на ревизионните материали.

В Пи Ем Солюшънс ние се стремим да осигуряваме превъзходство на нашите клиенти