Консултантски услуги

Back
PMSolutions > Счетоводни услуги > Консултантски услуги

Консултантски услуги

В допълнение към богатия набор от финансово-счетоводни услуги, които счетоводна къща Пи Ем Солюшънс предлага, нашият опитен екип има готовност да работи с Вас и за консултации и по други данъчно-правни и административни въпроси, пряко свръзани с управлението и оптимизирането на бизнес процесите. Услугите ни са подходящи за малък, среден и голям бизнес, както и за стартиращи компании. Най-общо могат да бъдат обособени в три групи, като имаме готовност и за други специфични консултации, с цел да Ви предоставим най-оптималното решение за всеки конкретен счетоводен казус:

ТРУДОВО-ПРАВНИ, ОСИГУРИТЕЛНИ И ПРАВНИ КОНСУЛТАЦИИ ЗА СТАРТИРАНЕ НА БИЗНЕС

Консултиране за легалното оптимизиране и управление на разходите за данъци

Консултации във връзка с формата на наемане на персонал и трудово-правни и осигурителни въпроси

Консултации относно измененията на законовата и нормативна база и конкретната интерпретация

Консултиране и съдействие при първоначална регистрация и пререгистрация на фирми в Агенция по вписванията

ДАНЪЧНА ЗАЩИТА

Следене на нормативни срокове за данъци и декларации и подготовка на платежни нареждания за данъци

Изготвяне, представяне и защита на данъчни декларации, ГФО друга информация пред данъчната администрация

Подготовка на данъчни справки и уведомления, представителство и защита пред органите на НАП и НОИ

Провеждане на необходимите проверки с органи на данъчната администрация – общи, тематични и насрещни

ДОПЪЛНИТЕЛНИ И АДМИНИСТРАТИВНИ УСЛУГИ

Online банкиране

Подaване на документи към различни институции

Регистрация и дерегистрация по ЗДДС

Представителство и защита при провеждане на ревизии и одит