Какви са предимствата от аутсорсинга на счетоводните и пейрол /ТРЗ/ услуги?

Back
PMSolutions > Новини  > Какви са предимствата от аутсорсинга на счетоводните и пейрол /ТРЗ/ услуги?

Какви са предимствата от аутсорсинга на счетоводните и пейрол /ТРЗ/ услуги?

Много компании избират да изнесат своите счетоводни операции към специализирана счетоводна къща като алтернатива на наемането на счетоводен екип. Какви са предимствата на този избор и за какъв тип бизнес е подходящ, вижте в интервюто с Георги Милев, основател и управител на счетоводна компания Пи Ем Солюшънс ЕООД:

В кои случаи аутсорсингът е предпочитано решение за бизнеса?
Честа причина за аутсорсинг /изнасяне/ на определени дейности е търсенето на по-високо ниво на експертиза или капацитет, с които не се разполага вътре в организациите. Аутсорсингът позволява достъп до по-широк кръг от специалисти. Освен това, можете да разчитате на професионалните услуги на цяла организация, а не на отделни служители. Това означава, че външните доставчици на услугата са специализирани в извършването й, т.е. имат значителен опит и експертиза в тази област и са в състояние да предоставят високо качество на изпълнение.
Друг основен и според мен, най-важен мотив за изнасянето на странични дейности е това, че организациите ще могат да се съсредоточат върху основния си бизнес. Тоест да развиват и подобряват портфолиото си в качествено и количествено отношение, без да им се отнема внимание и ресурс за несвойствени дейности, които са съпътстващи, а не основни за техния бизнес.
Все повече фирми осъзнават необходимостта от прехвърляне /аутсорсинг/ на някои от своите функции, като например управлението на счетоводството и пейрол услуги.

Със сигурност аутсорсването на счетоводните услуги носи и други предимства, кои са те?
Освен изброените по-горе, бих искал да обърна внимание на допълнителни, съществени предимства, касаещи аутсорсинг на счетоводство и пейрол.
– Спестяване на време и средства – именно тук отпада необходимостта от наемането на специалисти, специализирано обучение за повишаване на уменията на служителите, наемане на повече офис място, покупка на техническо оборудване /компютри и принтери/ и софтуер. За всичко това се грижи външен изпълнител, който предоставя тези услуги на високо ниво.
– Висока точност, навременно начисляване, обработване и изпращане към клиента на всички данни. По всяко време в рамките на работната седмица, клиентът може да получи счетоводна информация в разбираем вид за важни финансови и счетоводни показатели, включително счетоводни и данъчни консултации по актуални проблеми. При организиране на собствен счетоводен отдел, фирмата трябва да се съобразява с графика за отпуски на наетите счетоводни специалисти. При използване услугите на счетоводно предприятие, това ограничение го няма.
– Друго важно предимство се състои в това, че работата винаги е свършена навреме и клиентът си спестява евентуалните главоболия, които са неизбежни, ако данъчните документи не се подадат в предварително посочените срокове. Това е така, защото от една страна със сключването на договор за счетоводно обслужване и пейрол, счетоводните компании поемат отговорност и подлежат на санкции и неустойки, произтичащи от договорните им отношения. От друга страна, обслужващите компании са изградили стройна организация на работа, и за да бъдат конкурентни са длъжни да поддържат високо ниво на квалификация, което свежда до минимум грешките или пропуските.
– Вероятността счетоводната къща да прекрати договора си изненадващо е много малка, защото за нея това е загуба на бизнес и ще подлежи на санкции и евентуални неустойки по договора. При нает счетоводител на трудов договор съществува основателен риск той да напусне в неподходящ момент, което би могло да създаде големи неприятности и вреди за компанията.

Има ли значение размерът на фирмата при аутсорсване на счетоводните услуги? Подходящи ли са и за малък и за голям бизнес?
Възможностите и преимуществата на счетоводния аутсорсинг са приложими както за малки, така за по-големи фирми. Изнасянето на тези услуги е удобен и полезен ход за компании от всякакъв мащаб. Разликата би била в целите на аутсорсинга, както и в размера на прехвърлените функции.
Малките фирми, поради ограничения брой служители, с които разполагат, са склонни да аутсорсват и счетоводните и пейрол дейности. Тук основната идея е да не се поддържат специалисти извън основната дейност на фирмата.
В същото време големите компании, поради обемите и оборотите си, предпочитат да поддържат счетоводни отдели. При тях отделите по човешки ресурси /HR отдели/, са сериозно ангажирани със селекция, адаптация, мотивиране и развитие на служителите в компанията. Поради тази причина, този вид компании по-често аутсорсват само пейрол дейностите си.

Необходимо ли е фирмата и счетоводната къща да са базирани в едно и също населено място?
Абсолютно не! В света, в който живеем – свят на високите технологии, няма такава необходимост. Благодарение на информационните и телекомуникационни технологии, с които разполага бизнесът, възможностите са почти неограничени.
Всички декларации, отчети и справки, както и всякаква документация към държавата, се подават онлайн вече от доста дълго време. Документите между обслужващата компания и клиента се изпращат по мейл или с куриер. Срещите на място са рядкост, при възможността от телефонни и видеоконферентни разговори по всяко време. Облачните технологии са развити до голяма степен и дават възможност за действия в реално време.
Имам предвид, че вече е напълно възможно и допустимо обслужващата компания да бъде в друго населено място, друга държава, дори и на друг континент.
В подкрепа на това не само мое твърдение ще дам пример – небезизвестен е фактът, че Индия е водещата страна в извършването на аутсорс услуги в различни направления. Именно там много американски компании възлагат управлението на пейрола си! Можете да си представите какъв обем от работа се извършва на хиляди километри от централата на компаниите възложителки.
Като извод можем да кажем, че на практика няма значение къде се намира счетоводната компания, важни са експертизата и опитът на екипа й. Това позволява на клиентите вече да избират счетоводна фирма за обслужване не толкова по местонахождение, колкото по компетенции и чисто професионални характеристики.

***

Повече за начина, по който работим в Пи Ем Солюшънс ЕООД и изнесените услуги, които предлагаме можете да намерите в сайта ни на следните линкове: Счетоводни усулги, Пейрол и Консултантски услуги.
Компания Пи Ем Солюшънс ЕООД извършва услуги също и за попълване и подаване на Годишни данъчни декларации на юридически и физически лица.
Следете и нашата секция Новини за актуални коментари по въпроси на финансовото и управленското счетоводство за бизнеса.

За връзка с нас:
Адрес
ул.”Александър Жендов” № 6
Офис 303
София 1113
Телефон +359 888 51 15 95
+359 887 43 44 74
Имейл office@pmsolutions-bg.com
Facebook: https://www.facebook.com/pmsolutionsbg/