Годишно счетоводно и данъчно приключване 2019 година и подаване на ГФО – какво трябва да знаем

Back
PMSolutions > Новини  > Годишно счетоводно и данъчно приключване 2019 година и подаване на ГФО – какво трябва да знаем

Годишно счетоводно и данъчно приключване 2019 година и подаване на ГФО – какво трябва да знаем

В края на всяка календарна година фирмите започват своята подготовка за годишно счетоводно и данъчно приключване. Всяка регистрирана по българското законодателство компания следва да подава в НАП годишна данъчна декларация и годишен финансов отчет за дейността си през годината в срок до 31.03 на годината следваща отчетния период. Въз основа на данните от декларацията компаниите внасят дължимия корпоративен данък, като срокът за това отново е до 31.03 всяка година.

Това е изискване, което важи за всички фирми, без значение дали извършват дейност или не, а глобите за неспазване са високи.

В сила е и задължението за подаване на ГФО в Агенцията по вписванията. Срокът е до 30.06 на годината следваща отчетния период. За неспазване и на това правило също има глоби и санкции.

В Пи Ем Солюшънс ЕООД предлагаме пълния пакет от услуги свързани с годишно счетоводно и данъчно приключване, който включва изготвяне, консултиране и подготовка на следните документи:

• Годишни финансови отчети (ГФО), изготвени по националните и международни счетоводни стандарти (НСС и МСС);
• Консолидирани годишни финансови отчети;
• Годишни данъчни деклариции пред НАП;
• Годишни статистически форми (БНБ, НСИ).

Счетоводните услуги в Пи Ем Солшънс са насочени както към фирми регистрирани по ДДС, така и към малък и стартиращ бизнес, който не е регистриран по ДДС. Ако се нуждаете от консултация или помощ в тази област, сега е моментът да се свържете с нас. Цените за счетоводно обслужване и годишно приключване може да разгледате в секция Цени на нашия уебсайт.

Предлагаме и съдействие при попълване на данъчни декларации на физически лица. Изготвянето на годишна данъчна декларация по ЗДДФЛ се предлага като индивидуална услуга и не е обвързано с обслужване на техните юридически лица. Гражданите, които подадат своите декларации до 31 Януари 2020 г. по електронен път ползват отстъпка в размер на 5% от данъка.

Годишното счетоводно и данъчно приключване обхваща процеси, които протичат на няколко етапа, и за да бъдат коректни и ефективни е нужно да започнат навреме. Не чакайте последния момент, за да се свържете със счетоводител. Нашият екип в Пи Ем Солюшънс ЕООД остава на разположение по телефон и имейл:

Телефон: +359 888 51 15 95
+359 887 43 44 74
Имейл: office@pmsolutions-bg.com

Повече за начина, по който работим в Пи Ем Солюшънс ЕООД и изнесените услуги, които предлагаме можете да намерите в сайта ни на следните линкове: Счетоводни усулги, Пейрол и Консултантски услуги.

Компания Пи Ем Солюшънс ЕООД извършва услуги също и за попълване и подаване на Годишни данъчни декларациина юридически и физически лица.

Следете и нашата секция Новини за актуални коментари по въпроси на финансовото и управленското счетоводство за бизнеса.